Tháp đèn chiếu sáng (Light Towers)

Duyen

Tháp đèn chiếu sáng Terex (Light Towers) là thiết bị được thiết kế phù hợp với mọi nhu cầu chiếu sáng như phục vụ chiếu sáng công trình, sự kiện thể thao, khai thác dầu,..

Light Towers – Tháp đèn chiếu sáng

Tháp đèn chiếu sáng (có tên tiếng anh là Light Towers) là thiết bị có kết hợp hệ thống nâng và hệ thống chiếu sáng. Nó được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng vì nó rất linh hoạt, đem lại hiệu quả cao và sử dụng được cả trong các môi trường khắc nhiệt.

Tháp đèn chiếu sáng - Light Towers
Tháp đèn chiếu sáng – Light Towers

Light Towers dự trên nền tảng xe nâng người, nó là sản phẩm của terex và được phân phối và hỗ trợ bởi Genie.

Rate this post
Next Post

Kinh tế viễn thông - chia sẻ dữ liệu

Sam Hassan, Giám đốc điều hành và chủ tịch của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ZTR Control Systems đã chia sẻ với Euan Youdale về hoạt động kinh […]
0961488806